งานปั๊มของเหลวและกากตะกอน

การดูดตะกอนเป็นการเคลื่อนตะกอนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแต่การทำงานกับเครื่องดูดตะกอนนั้นต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อที่จะทำตามข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการทำ

บริการอื่น ๆ ในหมวดหมู่งานปั๊มของเหลวและกากตะกอนที่เราสามารถบริการได้:
• ปั๊มกลีบหมุน
• ปั๊มไดอะแฟรม
• ปั๊มจุ่ม
• ปั๊มสกรู
• ปั๊มหอยโข่ง